Pengertian, Sejarah Kemunculan Dan Dalil Tentang Ajaran Akhlak Tasawuf

580 Lihat

Para ulama telah mengekemukakan tentang ajaran akhlak tasawuf upaya atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui cara proses tertentu agar mendapatkan kebahagiaan batin untuk menghiasi diri dengan akhlak karimah. Dan sejarah perkembangan ilmu tasawuf terbagi menjadi 5 periode yaitu

1. Masa pembentukan

2. Masa pengembangan

3. Masa konsolidasi

4. Masa falsafi

5. Masa pemurnian

Dalil mengenai Tasawuf adalah:

Pada hakikatnya seorang ahli tasawuf akan tunduk pada agamanya. Melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. Ada enam prinsip tasawuf menurut imam Sahal Tusturi seorang ahli tasawuf ialah:

1. Berpedoman kepada Al Quran

2. Mengikuti sunnah Rasul Al Hadis

3. Makan makanan yang halal

4. Tidak menyakiti manusia termasuk binatang

5. Menjauhkan diri dari dosa

6. Melaksanakan ketetapan sesuai aturan agama

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *